Oferta

oferta usług porządkowych

Utrzymanie czystości i porządku

 • budynki mieszkalne i biurowe
 • hale produkcyjne, hole, sanitariaty, poczekalnie
 • środki transportu, również tramwaje i autobusy
 • inne powierzchnie wewnętrzne
 • tereny zewnętrzne (również okres zimy)

Mycie i czyszczenie

 • okna i powierzchnie szklane, elewacje
 • tapicerka meblowa i samochodowa
 • dywany i wykładziny)

Pielęgnacja i konserwacja zieleni

 • wykaszanie traw i odchwaszczanie
 • przycinanie drzew i żywopłotów
 • sadzenie kwiatów i roślin

Dozorowanie obiektów

 • budynki, biura, mieszkania
 • powierzchnie zewnętrzne

Obsługa kotłowni CO

 • zaopatrzenie w opał oraz inne materiały eksploatacyjne
 • uruchamianie, obsługa i wygaszanie kotłów
 • konserwacja kotłów, urządzeń kotłowych i instalacji CO
 • bieżące naprawy kotłów, urządzeń kotłowych i instalacji CO
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej
 • utrzymanie porządku w kotłowni
 • właściwe usuwanie materiałów eksploatacyjnych
 • organizowanie i nadzór nad pracą kotłowni CO

Naprawy infrastruktury kolejowej

 • naprawy i konserwacji elementów automatyki ruchu kolejowego
 • pojedyncza wymianę podkładów drewnianych i betonowych
 • konserwacje odcinków nawierzchni kolejowej
 • ręczne oczyszczanie rowów odwadniających i ław torowiska
 • ustawianie zasłon odśnieżnych na zagrożonych odcinkach torów

Usługi transportowe

 • świadczymy usługi transportowe pojazdami do 3,5 tony